Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole

Töökinnaste valimine

Töökinnaste valimine   

Kaitsekindad jaotatakse kolme kategooriasse, sõltuvalt tüübist ja kaitsetoimest:

Kategooria 1
Kaitseb vaid vähese ohu puhul. Sellesse kategooriasse kuuluvad majapida-miskindad, mis kaitsevad pesu-, nõudepesu-, puhastusvahendite eest ja kindad, mis kaitsevad esemete eest, mille temperatuur ei ületa +50°C. Ülejäänud selle kategooria kindaid võib kasutada kergema töö, nt aiatööde tegemiseks.

Kategooria 2
Kõik kindad, mis ei kuulu kategooriasse 1 või 3. Siia kuuluvad kindad, mida võib kasutada kui ohtu ei klassifitseerita väheseks või liiga suureks. Selle grupi kinnastel peab olema katseinstituudi akrediteering ja heakskiit teatud institutsioonilt. Selles kategoorias esineb tihti kindaid, mis kaitsevad mehhaaniliste ohtude eest vastavalt standardile EN 388.

Kategooria 3
Kaitseb ohtlikus keskkonnas tõsiste ohtude eest. Selle kategooria kindad kaitsvad tõsiste ja püsivate kahjustuste eest, nt agressiivsete kemikaalide käitlemine. Nendel kinnastel peab olema CE-märgistus ja katseinstituudi akrediteering ja heakskiit teatud institutsioonilt, lisaks peab olema tehtud toote kvaliteedikontroll.