Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole

Hingamiskaitsete valimine

Respiraatori õige valiku ja tõhusa kasutamise tagamiseks tuleb järgida 4 põhiastet.

  1. Määrake kindlaks esineda võivad ohud. Enne, kui asutakse valima kaitsevahendit hingamisteede jaoks, tuleb tingimata kindlaks määrata ohud, mille vastu kaitset vajatakse. Ohtlikud võivad olla tolmud, udud, suitsud, gaasid ja aurud. Tuleb arvestada ka hapnikuvaeguse ja isegi äärmuslike temperatuuridega. Ükski respiraator pole ideaalne kõigi ohuliikide samaaegse esinemise korral. Näiteks tolmufiltritega varustatud maskid ei katse gaaside/aurude eest ja gaasi/auru filtrid üksinda ei kaitse tolmu eest.
  2. Tehke endale selgeks saasteainete võimalik mõju tervisele. Kui on kindlaks määratud oht, mille vastu kaitsevahendit vajate, siis järgmise astmena on oluline selgeks teha, kuidas saasteaine võib organismi kahjustada. See informatsioon kujutab endast olulist osa kasutajate väljaõpetamisel ja võimaldab neil mõista, miks nad peavad antud kaitsevahendit kandma.
  3. Valige välja kasutusoludele vastav hingamisteede kaitsevahend.
    Kaitsevahendite valik on lai ja igaüks neist sobib teatud kindla ohuliigi vastu, kuigi mõnede kaitsevahendite kasutusvaldkonnad võivad osaliselt kattuda. Mitte ükski respiraator pole ideaalne kõigi kasutusolude korral: enne otsuse langetamist tutvuge iga respiraatori kasutamist piiravate asjaoludega.
  4. Õpetage töötajaid kaitsevahendeid kasutama ja hooldama. Olles respiraatori saasteaine, kasutusvaldkonna ja kandja jaoks õigesti välja valinud, on järgmine samm kujundada selle kasutajal harjumus respiraatorit õigesti pähe seada, kasutada, hoida ja hooldada. On tähtis korraldada respiraatori pähepanemise demonstratsioone ja kontrollida respiraatori sobivust näoga, et selle kasutamisest saada maksimaalset kasu. Respiraatori valikupõhimõtted ja kasutamise väljaõpe koos pähesobivuse testimisega peavad olema dokumenteeritud, siis saavad nad selgeks kõigile asjaosalistele.

Filtrite tüübid ja tähistused

Kõik filtrid on tähistatud CEN standardire nõuetele vastavalt. Iga gaasi/auru filter on markeeritud ka kuupäeva templiga, mis määrab ära kõige hilisema ladustamiskuupäeva, millal respiraatorit veel kasutada võib.

Lühendite seletused

FF = Filtering facepiece, filtreeriva näoosaga
P = Particles, osakesed
S = Solids, tahked osakesed
L = Liquids, vedelikuosakesed
OEL = Occupational Exposure Limit, töökeskkonnas lubatud maksimaalne kontsentratsioon 8-tunnise tööpäeva korral
PPM = Parts Per Million, milligrammi liitris

Tolmufiltri klassMille eest kaitsebNominaalne kaitsefaktorSaasteaine maks kontsentratsioonHingamisteede kaitsevahend
FFP1 või P1Peened osakesed44x OELrespiraatoridFFP2 või P2Peened osakesed1212x OELrespiraatoridFFP3 või P3Peened osakesed50 20050x OEL
50x OEL
200x OEL
respiraatorid
poolmaskid koos P3-filtritega täismaskid koos P3- filtritega

Gaasi/aurufiltrid jagunevad 2 klassi, sõltuvalt nende võimest sissehingatavast õhust saasteaineid kõrvaldada:

Gaasifiltri
klass
Maksimaalne konsentratsioon
Klass 1– 1000 ppm (0,1 mahu %) või 10 x OEL, kui kasutatakse poolmaskiga, ükskõik kumb väärtus on väiksem.
– 1000 ppm (0,1 mahu %) või 200 x OEL, kui kasutatakse täismaskiga, ükskõik kumb väärtus on väiksem.
Klass 2– 5000 ppm (0,5 mahu %) või 10 x OEL, kui kasutatakse poolmaskiga, ükskõik kumb väärtus on väiksem.
– 5000 ppm (0,5 mahu %) või 200 x OEL, kui kasutatakse täismaskiga, ükskõik kumb väärtus on väiksem.

Gaasi/aurufiltrid kaitsevad 5 saasteaine tüübi või kombinatsiooni eest.

Gaasi/aurufiltri tüüpVärvusSaasteainete tüübid, mille eest kaitseks filtrit võib kasutada
ApruunOrgaanilised gaasid ja aurud, heade hoiatavate tunnustega, vastavalt tootja poolt esitatud andmetele, keemistemperatuuridega üle 65′ C.
BhallAnorgaanilised gaasid ja aurud, heade hoiatavate tunnustega, vastavalt tootja poolt esitatud andmetele.
EkollaneHappelised gaasid heade hoiatavate tunnustega, vastavalt tootja poolt esitatud andmetele.
KrohelineAmmoniaak või ammoniaagi orgaanilised derivaadid, heade hoiatavate tunnustega, vastavalt tootja poolt esitatud andmetele.
AXpruunOrgaanilised gaasid ja aurud, heade hoiatavate tunnustega, vastavalt tootja poolt esitatud andmetele, keemistemperatuuridega alla 65’C.